Przyrodnicy

Przyrodnicy

Grupa IV 6-latki

Nauczycielki:
Joanna Dzięgielewska
Katarzyna Bartoszuk

Pedagog specjalny:
Jolanta Dułowicz

Pracownik obsługi:
Anna Pietrzyk