W roku szkolnym 2023/2024 w naszym przedszkolu zatrudnionych jest:

  • 16 nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • 6 nauczycieli wspomagających
  • 4 psychologów
  • 2 logopedów
  • 2 pedagogów specjalnych/terapeutów SI

Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne i stale podnoszą swoje kwalifikacje. W naszym przedszkolu zatrudnionych jest 3 pracowników administracji, w tym dyrektor i wicedyrektor oraz 20 pracowników obsługi.

Dyrektor przedszkola:
Amelia Pergół

Wicedyrektor przedszkola:
Ewelina Kędzierska