Przedszkole rozpoczęło swoją działalność w zaadaptowanych pomieszczeniach budynku przy ul. F. Pancera 8. Zostały utworzone trzy oddziały przedszkolne.

1989

1992

W nowym obiekcie, który budowano z myślą o przedszkolu powstała na prośbę mieszkańców szkoła podstawowa.

Szkoła podstawowa została przeniesiona do nowej siedziby przy ul. Strumykowej, a zwolniony budynek adoptowano na potrzeby przedszkola dokonując gruntownego remontu oraz wielu przeróbek budowlanych.

2000

2001

Pod koniec roku 2001 przedszkole otrzymało nową siedzibę przy ul. F. Pancera 3. Zorganizowano tutaj pięć oddziałów, do których uczęszcza ponad setka dzieci. Z dawnej siedziby przy ul. F. Pancera 8 zostały utworzone oddziały zamiejscowe, do których uczęszcza około 60 przedszkolaków.
Dyrektorem przedszkola była mgr Ewa Szypryt, a wicedyrektorem mgr Renata Sielska.

Od 28 sierpnia 2020 roku p.o. dyrektora,
a od 01 września 2021 roku Dyrektorem Przedszkola jest mgr Amelia Pergół, obowiązki wicedyrektora pełni mgr Renata Sielska.

2020