Pszczółki

Pszczółki

Grupa I integracyjna 4-latki

Nauczycielki:
Agnieszka Bieniek
Marzena Bukowska

Pedagog specjalny:
Wiesława Karbowska
Amelia Pergół

Pracownicy obsługi:
Marianna Chmielewska
Iwona Najmoła