Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska
„Nasze przedszkole” – program edukacji przedszkolnej


A. Pergół, A. Bieniek, M. Bukowska
„Idę do przedszkola – program adaptacyjny Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 Tarchominek”


I. Kubera, E. Gostkowska-Beraś
„Bezpieczny Przedszkolak” – program profilaktyczny Przedszkola nr 65 Tarchominek
(wszystkie grupy)


K. Zielińska
„Program wychowawczy Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 Tarchominek”
(wszystkie grupy)


A. Pergół, E. Gostkowska-Beraś, A. Tymoszuk
„Wszyscy razem” – przewodnik do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych


S. Banasik
„Play and learn – bawię się i uczę” – program wspierający działania edukacyjne w zakresie nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat
(grupa I 3-latki filia)


K. Jakubik
„Mówiące paluszki” – program z wykorzystaniem znaków języka migowego
(elementy wszystkie grupy)


M. Dzierżawska
„Dotykam, patrzę, słucham, działam – stymulacja polisensoryczna dzieci w wieku przedszkolnym”
(grupa 5-latki integracja)


M. Rochowicz
„W krainie emocji – stymulowanie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym”
(grupa II 4-latki integracja)


J. Dzięgielewska
„Magia kolorowego świata” – w oparciu o różnorodne techniki plastyczne
(grupa IV- 6-latki)


M. Daniel
„Tarchominek dobrze wie, jak w teatrzyk bawić się – poznanie różnych form teatralnych poprzez udział w spektaklach i widowiskach teatralnych”
(grupa 4-latki filia)


K. Zielińska
„Program wewnątrz przedszkolnego systemu doradztwa zawodowego”
(wszystkie grupy)


R. Sielska
„Program Edukacji Kulturalnej Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 Tarchominek”
(wszystkie grupy)


A. Bieniek
„W rytmie czterech pór roku – program zajęć ruchowych z elementami Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”
(3-latki, integracja)