Krasnale

Krasnale

Grupa I integracyjna: 3-latki

Nauczycielki:
Maria Gołojuch
Małgorzata Turos

Pedagog specjalny:
Małgorzata Dzierżawska

Pracownicy obsługi:
Ewa Zdzieborska
Katarzyna Gruzel