W roku szkolnym 2019/2020 w naszym przedszkolu zatrudnionych jest 32 nauczycieli oraz 27 pracowników Administracji i obsługi, w tym Dyrektor i Wicedyrektor, a także:

  • 6 pedagogów specjalnych
  • 2 psychologów
  • 2 logopedów
  • 2 terapeutów SI

w tym:

  • nauczycieli dyplomowanych – 13
  • nauczycieli mianowanych – 5
  • nauczycieli kontraktowych – 5
  • nauczycieli stażystów – 9

Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne i stale podnoszą swoje kwalifikacje.