Niepodległa do Hymnu

Święto Niepodległości

W dniu 10 listopada o godz. 11.11 nasze przedszkole weźmie udział w akcji organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie pod hasłem: „Niepodległa do Hymnu”.
Dzieci wraz z nauczycielami zaśpiewają uroczyście „Mazurek Dąbrowskiego”.

W dniu 10 listopada (wtorek) dzieci wezmą udział w zajęciach tanecznych.

Warsztaty są finansowane z funduszy Rady Rodziców.