Akademia Rodziców i Rad Rodziców

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniach dla rodziców, organizowanych przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń: