Sprawozdanie finansowe przedszkola

Informujemy, iż sprawozdanie finansowe Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej DBFO.