Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2019 r.

Data Etap zapisów
czynność rodzica
od do
14 marca
od godz. 8.00
1 kwietnia
do godz. 15.00
Składanie wniosków o wydanie hasła dostępu do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne.
Formularze wniosków będą wydawane w przedszkolach i szkołach oraz dostępne na internetowej stronie zapisów.
14 marca
od godz. 8.00
1 kwietnia
do godz. 15.00
Wydawanie rodzicom haseł dostępu do konta w elektronicznym systemie zapisu.
19 marca
od godz. 9.00
1 kwietnia
do godz. 24.00
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie na dyżur.
19 marca
od godz. 9.00
2 kwietnia
do godz. 16.00
Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
26 kwietnia
godz. 13.00
Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny.
Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail.
26 kwietnia
godz. 14.00
Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
27 kwietnia 10 maja Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane – wniesienie opłaty za żywienie.
17 maja
godz. 13.00
Informacja o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny.
Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.
17 maja
godz. 14.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.