Życzenia na Nowy Rok

Ile gwiazd w wieczornym mroku
na błękitnym niebie lśni, tyle przynieś Nowy Roku
jasnych chwil, szczęśliwych dni.
Dużo zdrowia i nadziei, niechaj dobro będzie w Nas,
a na miłość, zrozumienie będzie to najlepszy czas!!!

Happy New Year 2022

Życzenia składają Dyrektor i pracownicy Przedszkola