Zmiany w upoważnieniach o odbiorze dziecka w czasie dyżuru wakacyjnego

Drodzy rodzice!

W związku z rozpoczynającym się od dnia 1 lipca i trwającym do 11 sierpnia dyżurem wakacyjnym prosimy Państwa o pilną informację dotyczącą ewentualnych zmian w upoważnieniach o odbiorze dziecka (np.: zmiana nr telefonu do kontaktu, dodatkowo upoważnione osoby).

PROSIMY O ZGŁOSZENIE TYCH ZMIAN!