Warsztaty taneczne i muzyczne w kwietniu

Warsztaty taneczne i teatralne

W dniu 20 kwietnia (wtorek) zapraszamy dzieci na warsztaty taneczne.

W dniu 30 kwietnia (piątek) zapraszamy dzieci na warsztaty muzyczne.

Warsztaty te finansowane są z funduszy Rady Rodziców.